Video 1: Maken van een Pixton account


Video 2: Beginnen aan je stripverhaal


Video 3: Hoe je een achtergrond kan plaatsen.


Video 4: Hoe je een personage kan maken. Alle verschillende variabelen.


Video 5: Hoe je een personage kan laten bewegen.


Video 6: Hoe je de gezichtsuitdrukkingen van de personages kan veranderen.


Video 7: Hoe je voorwerpen en accessoires kan invoegen en verplaatsen.


Video 8: Hoe je aparte personages en voorwerpen kan kopiëren.


Video 9: Hoe je een tekstballon kan invoegen.


Video 10: Hoe je een vooraf gemaakt venster kan kopiëren.